DOPRAVNÍ INFORMACE   |   WEBHOSTING   |   BEROUNSKE.INFO   |   UBYTOVÁNÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ
HLEDEJ DOPRAVCE:
  


?  Dopravní servis  

Podmínky zápisu do katalogu Doprava.cz

Zápis do katalogu Doprava.cz je možný pouze se souhlasem provozovatele, společností ARONET, s.r.o. se sídlem Flájská 2, 100 00 Praha 10, IČ: 26446031 (dále jen provozovatel). Na zápis do katalogu nevzniká žádný právní nárok a není jej možné vymáhat soudní cestou.

Po vyplnění registračního formuláře, ve kterém si zvolíte tarif, který vám bude nejvíce vyhovovat, vám bude zasláno potvrzení o provedení registrace. Abychom zajistili co možná nejvyšší kvalitu informací v katalogu Doprava.cz, vámi provedenou registraci nejprve shlédnou naši editoři a teprve poté bude Váš odkaz zařazen do katalogu. U placeného zápisu je předpoklad zařazení do katalogu i úhrada zálohové faktury, která vám bude po registraci doručena.

Obecná pravidla registrace

Název firmy se musí shodovat s platným obchodním názvem subjektu podle rejstříků MFČR.

Adresa firmy se musí shodovat se sídlem firmy dle rejstříku MFČR, v případě dalších míst použijte pobočky.

Titulek odkazu nesmí obsahovat klíčová slova a slova psaná kapitálkami.

Popis činnosti firmy - popisek odkazu nesmí obsahovat superlativy (např. nejlepší ve svém oboru, nejrychlejší, apod. ), dále zde nesmí být uvedena jakákoli jiná informace o jiném ekonomickém subjektu, než pro který je registrace prováděna, dále zde není dovoleno vícenásobně opakovat stejné výrazy.

Sekce - provozovatel si vyhrazuje právo zařadit nebo kdykoli změnit zařazení zápisu do jiné sekce, a to v případě, že dojde ke zrušení nebo rozdělení sekce na více podsekcí.

Konečná ustanovení

Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklý zveřejněním či nezveřejněním odkazu v katalogu. Zároveň provozovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených v rámci zobrazení informací o registrovaných subjektech.